Turisme cultural

El turisme, els seus efectes i el seu pes excessiu en determinades economies és un tema habitual de discussió. S’apel·la a un turisme de qualitat en contraposició a un turisme de masses amb...

Captar nous públics

A quin preu? Un dels objectius de les institucions i equipaments culturals és crear estratègies per arribar a més públic i retenir el que ja tenim. Acostumem a parlar de cinc categories de...

Uns museus accessibles

Un dels temes dels quals més es parla en l’àmbit dels museus és el de l’accessibilitat. Moltes vegades associem directament el terme a la física, però del que es tracta és de tenir...