Captar nous públics

A quin preu?

Un dels objectius de les institucions i equipaments culturals és crear estratègies per arribar a més públic i retenir el que ja tenim. Acostumem a parlar de cinc categories de públic: els lleials, els actius, els principiants, els interessats i els que no ens coneixen. La idea és cridar l’atenció dels dos darrers i fidelitzar-los. Els altres tres segmentes, el que volem és retenir-los.

És evident que no podem capturar a tothom a les nostres programacions. Alguns usuaris deixaran de participar dels nostres esdeveniments, sigui per una pèrdua d’interès o bé per circumstàncies personals. Per tant, a més d’intentar mantenir el nostre públic captiu és vital anar incorporant-ne de nou. Aquesta és la manera de fer més accessible la cultura i de no baixar les assistències als nostres esdeveniments i equipaments.

Foto de Ahmad Odeh en Unsplash

Conèixer a aquells que ens volem apropar

Per arribar a aquests no públics és vital entendre’ls i conèixer-los amb deteniment. Hem de saber quines són les premisses que hem de tenir en compte per poder costar-nos-hi i fer-los arribar propostes interessants.

Cal saber: quins són els seus modes de consums, els seus canals de comunicació, els seus gustos, les seves franges horàries adequades, entendre quines són les tendències artístiques i culturals que més els interessen, quins són els prescriptors que segueixen i programar des de l’empatia i no des d’alguns preceptes allunyats i tòpics que moltes vegades ens condemnen al fracàs.

Massa vegada hem vist programacions destinades a segments de públic molt concrets que han estat programades sense haver fet un esforç previ d’empatia i que al final no han assolit el seu objectiu.

Arribar a aquests nous públics requereix un esforç i uns recursos dels quals no sempre es disposa. També és evident que en alguns sectors (la música, el teatre o l’audiovisual) és més senzill arribar a determinats segments de persones que no ens coneixen, en canvi, en d’altres (patrimoni, arts plàstiques, lectura) aquesta tasca és més dificultosa.

Nous públics? A quin preu?

Les estratègies per captar nous públics poden ser diverses. La primera que ens ve al cap és fer les nostres programacions més properes al corrent majoritari. Això ens pot portar a banalitzar el contingut o programació.

Existeix la temptació de pensar que si abaixem el nivell de la programació, arribarem a més gent, però aquesta idea és perversa, perquè, en primer lloc, existeix el risc que abaixant el llistó, perdis el públic que ja has fidelitzat i, en segon lloc, pot passar que en l’intent d’expandir la cultura el que facis és estendre la vulgaritat. Per tant, alerta amb aquest precepte. Hem d’evitar que en la recerca de nous usuaris no acabem tenint una doble programació, una amb les propostes més populars, i una altra amb les més habituals i consolidades a través del públic fidelitzat i que aquestes dues entrin amb contradicció. Captar nous públics sí, però no a qualsevol preu. S’ha de créixer a través de la coherència, això farà el nostre públic més constant i sostenible.

Jordi Dorca

Programador i responsable de comunicació del Museu del Cinema de Girona.
Membre del consell de redacció de Revista de Girona.

@jdorcacosta

 

¿VOLS PROMOCIONAR ELS TEUS ESPECTACLES I ACTIVITATS?