«L’evolució, la facilitat d’ús i el suport rebut són els punts que destaco d’Eventis»

Anna Rocasalva, Selva Cultura

“Selva Cultura és una proposta nova que, com Eventis, anirà evolucionant”

Anna Rocasalva és agent d’ocupació i desenvolupament local en l’àmbit cultural-creatiu a l’Àrea de Promoció del Territori del Consell Comarcal de la Selva.

Quina importància té per a tu que Eventis sigui una plataforma que evoluciona contínuament?

És important perquè Selva Cultura és una proposta nova que anirà evolucionant amb el temps. En aquest sentit, el model d’Eventis ens interessa perquè podem treure profit de les millores que s’introdueixen periòdicament a la plataforma.

Com valores el fet que Eventis estigui 100 % enfocat a projectes culturals?

Ho valorem molt positivament perquè ens ha facilitat la posada en marxa i la gestió del projecte.

MÉS INFORMACIÓ