Turisme cultural

El turisme, els seus efectes i el seu pes excessiu en determinades economies és un tema habitual de discussió. S’apel·la a un turisme de qualitat en contraposició a un turisme de masses amb...