Intrusisme

És una evidència que els governants i la ciutadania veuen la feina dels treballadors de la cultura com una tasca sense cap rellevància ni importància. La gestió cultural és vista com quelcom...